Kontrola domu – jak często ją przeprowadzać?


nadzór

Posiadanie domu jednorodzinnego to marzenie dużej liczby osób. Jednak stając się właścicielem budynku samodzielnie posadowionego, trzeba mieć świadomość obowiązku, jaki ciąży na właścicielu. Głównie chodzi o przepisy dotyczące kontroli stanu budynku w odniesieniu zarówno do konstrukcji, jak i wszelkich instalacji.

Co podlega przeglądowi?

Obowiązkowe przeglądy budynków jednorodzinnych dotyczą głównie systemu instalacji. W pełni funkcjonalny budynek posiada podstawowe instalacje takie jak:- instalacje wodno — kanalizacyjne,- instalacje ciepłownicze i wentylacyjne,- instalacje elektryczne,- instalacje gazowe.Instalacja wodna łączy się z kanalizacyjną, ponieważ ich ujścia zestawia się do wspólnych wpustów zamontowanych do poziomów odpływowych. Ich konstrukcja oparta jest na rurach miedzianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego. Instalacje dostarczające ciepała, wykorzystują kotły grzewcze jedno lub wielofunkcyjne. W nowoczesnych domach częściej wybierane są rozwiązania ekologiczne takie jak systemy klimatyzacyjno — wentylacyjne, których podstawowym mechanizmem jest pompa ciepła. Odrębne elementy instalacji elektrycznej muszą być zgodne ze schematem zawartym w projekcie domu. Przewody muszą być prowadzone w taki sposób, aby tworzyły odpowiedni pion lub poziom. Niedozwolone jest układanie kabli po skosie. Instalację gazową wykonuje się na końcu, ponieważ nie może być ona zabudowana lub zamaskowana.

Jak często powinien odbywać się przegląd?

Przepisy prawa budowlanego określają wprost, jak często mają być wykonane obowiązkowe przeglądy budynków jednorodzinnych. Ustawodawca przyjmuje, że przynajmniej raz w roku muszą być skontrolowane: instalacja gazowa oraz przewody kominowe i instalacji wentylacyjnej. Rzadziej, bo raz na pięć lat musi być wykonany przegląd stanu technicznego i instalacji w nim się znajdujących. Przeglądy warto również przeprowadzać po silnych wyładowaniach atmosferycznych lub wstrząsach sejsmicznych.

Kto może przeprowadzić przegląd?

Do przeprowadzenia przeglądu potrzebna jest osoba posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane. Odpowiednich specjalistów w tym zakresie zapewnia firma RenomaBud. Co więcej, do wykonania przeglądu kominów, inspektor musi mieć kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Po wykonaniu przeglądu spisywany jest protokół, który zawiera szczegółowy opis określający stan techniczny budynku. Powinien być w nim również zawarty zakres prac niezbędnych do naprawienia ewentualnych uszkodzeń. Wszelkie ubytki lub uszkodzenia powinny być usunięte przez właściciela. W innym przypadku mogą mu grozić konsekwencje prawne. Przeglądy są również niezbędne do ewentualnych wypłat z ubezpieczenia.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Kontrola domu – jak często ją przeprowadzać?

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in