Zarządzanie organizacją na podstawie modelu kompetencyjnego


praca

Zarządzanie przez kompetencje jest uznawane za jeden z kluczowych elementów zarządzania organizacją. Jego skuteczność zależy jednak od prawidłowo skonstruowanych modeli kompetencyjnych.

Czym jest model kompetencji?

Model kompetencji obejmuje zbiór kompetencji, które uznane zostały za kluczowe dla działania organizacji lub jednej z jej struktur. Określa potrzeby organizacji oraz jej oczekiwania, a także prezentuje możliwości.

Funkcjonowanie w firmie modelu kompetencji pozwala wprowadzić szereg działań usprawniających jej pracę. Efektywniej i skuteczniej funkcjonują takie obszary jak:

  • rekrutacja i selekcja pracowników: proces rekrutacyjny jest szybszy, pozwala wybrać kandydatów charakteryzujących się najwyższym poziomem pożądanych kompetencji oraz zminimalizować ilość rozmów kwalifikacyjnych do minimum. Na podstawie modelu kompetencji można zaprojektować Assesment Center, a tym samym ograniczyć koszty całego procesu rekrutacji i zmniejszyć poziom fluktuacji.
  • system ocen, pozwalający na bieżąco sprawdzać, na jakim poziomie plasują się kompetencje u poszczególnych pracowników.
  • system motywacyjny, według którego osiągnięcie odpowiedniego poziomu kompetencji skutkować może wyższymi wynikami, a co za tym idzie awansem zawodowym, uzyskaniem premii lub innych, dodatkowych benefitów.
  • rozwój personelu: na podstawie modelu kompetencji tworzy się Development Center, plany szkoleniowe i ścieżki rozwoju zawodowego.
  • kultura organizacyjna i budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku.

Elementy składowe modelu kompetencji

W ramach jednego modelu kompetencji może funkcjonować kilka profili kompetencyjnych. Profile te opisują wymagania stawiane przed personelem pracującym na określonym stanowisku. Każda kompetencja jest zdefiniowana oraz wyrażona poprzez opis możliwych do zaobserwowania wskaźników behawioralnych. Ocena przebiega najczęściej na kilkustopniowej skali, począwszy od całkowitego braku danej kompetencji, aż do poziomu wybitnego.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Zarządzanie organizacją na podstawie modelu kompetencyjnego

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in