Wszystko o odzieży ostrzegawczej


bhp

Zapewnienie pracownikom – tam, gdzie to niezbedne – odpowiedniej odzieży ostrzegawczej, jest jednym ze sposobów zwiększenia ich bezpieczeństwa. A zapewnienie bezpieczeństwa jest głównym obowiązkiem pracodawcy. Jest koniecznością, wynikającą z przepisów Kodeksu pracy, gdyż odzież ostrzegawcza jest jednym z rodzajów środków ochrony indywidualnej. Głównym zadaniem odzież ostrzegawczej jest sygnalizowanie obecności jej użytkownika w miejscu i sytuacjach stwarzających potencjalne zagrożenia jego życia oraz zdrowia.

Zastosowanie odzieży ostrzegawczej w firmie

Zapewnienie pracownikom – tam, gdzie to konieczne – odpowiedniej odzieży ostrzegawczej, jest jednym ze sposobów zwiększenia ich bezpieczeństwa pracy. Jest także koniecznością, wynikającą z przepisów Kodeksu pracy, gdyż odzież ostrzegawcza jest jednym z rodzajów środków ochrony indywidualnej.

Zastosowanie odzieży ostrzegawczej w firmie

Odzież robocza z elementami odblaskowymi nie zapewniają całościowej ochrony bezpieczeństwa, jednak dzięki zapewnieniu odpowiedniej widzialności znacznie redukują prawdopodobieństwo wypadku.

Zagrożenie zderzenia dotyczy również pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców (rowerzystów i motocyklistów). W przypadku awarii samochodu i konieczności dokonania naprawy na drodze (np. wymiany koła) stają się oni szczególnie narażeni na potrącenie przez mijające ich pojazdy. Podobne zagrożenia występują również podczas rozładunku lub załadunku pojazdów. Dlatego zawsze warto jest wyposażyć kierowców samochodów służbowych, a szczególnie dostawczych, w kamizelki ostrzegawcze.

Klasy materiałów odblaskowych

Na rynku dostępnych jest wiele materiałów odblaskowych, różniących się znacznie właściwościami. Istotna jest informacja, czy producent odzieży zastosował do jej wytwarzania certyfikowane materiały. Świadczy o tym oznaczenie odzieży znakiem bezpieczeństwa i numerem Polskiej Normy PN-EN 471:2005 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego – Metody badania i wymagania.

Materiały, z których wykonywana jest odzież ostrzegawcza, powinny być odporne na:

1) pranie,

2) czyszczenie chemiczne,

3) działanie potu,

4) tarcie,

5) intensywne promieniowanie słoneczne.

Budowa odzieży ostrzegawczej dla pracowników

Odzież ostrzegawcza do użytku zawodowego powinna być wykonana z materiałów fluorescencyjnych o barwie żółtej, pomarańczowo-czerwonej lub czerwonej. Odzież ostrzegawcza ze względu na minimalną powierzchnię zastosowanych materiałów sygnalizacyjnych dzieli się na 3 klasy. Każdej z tych klas przyporządkowane są minimalne powierzchnie materiałów (tła, odblaskowych, w wykonaniu połączonym) będące elementami odzieży.

„Odzież ostrzegawcza do użytku zawodowego powinna być wykonana z materiałów fluorescencyjnych o barwie żółtej, pomarańczowo–czerwonej lub czerwonej.”

Odzież ostrzegawcza powinna być wykonywana z materiału tła i odblaskowego. Natomiast z materiałów w wykonaniu połączonym(klasa I) mogą i najczęściej są wykonywane narzutki, kamizelki oraz kurtki.

Wymogi konstrukcyjne

Ponieważ materiał odblaskowy odbija światło w sposób kierunkowy (zawsze w kierunku jego źródła), niezwykle ważne jest odpowiednie rozłożenie materiału odblaskowego na powierzchni odzieży. Jeżeli pasy odzieży będą naszyte jedynie na jedną część odzieży, na przykład na plecach użytkownika, to oczywiście nie będzie on widoczny w przypadku oświetlenia go z przodu.

W celu zapewnienia skutecznej widzialności pracownika ze wszystkich stron materiał tła powinien opasywać poziomo tors, rękawy i nogawki spodni. Szerokość taśm materiału odblaskowego nie powinna być mniejsza niż 50 mm (w przypadku uprzęży 30 mm). Na kurtkach, kamizelkach i narzutkach powinny znajdować się 2 poziome taśmy materiału odblaskowego wokół torsu użytkownika, oddalone od siebie o nie mniej niż 50 mm, i taśmy materiału odblaskowego łączące się – przez barki – z górną poziomą taśmą odblaskową.

Na kombinezonach powinny znajdować się 2 poziome taśmy materiału odblaskowego wokół torsu użytkownika, oddalone od siebie o nie mniej niż 50 mm.

Długie rękawy kombinezonów i kurtek powinny być opasane dwiema taśmami materiału odblaskowego naszytymi na tej samej wysokości co taśmy wokół torsu użytkownika. Górna taśma powinna obejmować górną część rękawa, między łokciem a barkiem. Na kombinezonach bez rękawów oraz na spodniach z podwyższonym przodem i szelkami powinny znajdować się 2 taśmy materiału odblaskowego, oddalone od siebie nie mniej niż o 50 mm.

Na spodniach z podwyższonym przodem powinna się dodatkowo znajdować jedna taśma materiału odblaskowego wokół torsu użytkownika. Narzutki powinny być tak skonstruowane, aby na osobie o określonych wymiarach, dla której narzutka jest przeznaczona, odstępy między częściami narzutki w linii poziomej po obu stronach nie były większe niż 50 mm. Uprzęże, które łączą taśmę opasającą talię od tyłu do przodu przez oba barki, powinny składać się z taśmy odblaskowej. Dodatkowo odzież ostrzegawcza powinna spełniać m.in. wymagania dotyczące właściwości mechanicznych, oporu przenikania wody (w przypadku odzieży, która ma być noszona podczas złej pogody) i pary wodnej.

Znakowanie odzieży – obowiązki producenta

Odzież ostrzegawcza musi być oznakowana przez jej producenta. Oznakowanie to powinno zawierać: nazwę lub symbol producenta, rodzaj wyrobu (nazwę handlową lub kod), wielkość odzieży zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 340:2006 Odzież ochronna – Wymagania ogólne, numer Polskiej Normy PN-EN 471+A1:2008 oraz znak graficzny i poziom wykonania odzieży.

Instrukcja użytkowania

Producent ma również obowiązek dostarczenia odbiorcy wraz z odzieżą ostrzegawczą instrukcji jej użytkowania. Instrukcja ta powinna zawierać m.in. informacje dotyczące: ograniczeń w użytkowaniu odzieży, sposobie jej przechowywania i konserwacji. Ponadto producent odzieży ostrzegawczej powinien określić liczbę procesów czyszczenia niepowodujących osłabienia poziomu skuteczności odzieży.

Odzież ostrzegawcza jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest właściwie konserwowana. Zanieczyszczenie odzieży obniża jej właściwości odblaskowe, a tym samym pogarsza jej właściwości ochronne.

Znajdziesz odzież ostrzegawczą w sklepie bhp www.gvarant.pl

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Wszystko o odzieży ostrzegawczej

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in