Lot i filmowanie dronem, a polskie prawo


dron

Jeszcze do niedawna filmowanie z lotu ptaka zarezerwowane było jedynie dla wyspecjalizowanych w tego rodzaju usług firm, a w ten sposób nakręcony materiał należał do rzadkości. W dzisiejszych czasach nikt nie wyobraża sobie wyprodukowanie dokumentalnego filmu przyrodniczego czy geograficznego, a nawet materiału promocyjnego bez możliwości skorzystania z ujęć nakręconych z lotu ptaka.

Od chwili gdy drony znalazły się w ogólnym obrocie handlowym ich zastosowanie do kręcenia filmów z powietrza stało się standardem. Możliwość nakręcania materiału filmowego z lotu ptaka zapewniają również urządzenia, które można samodzielnie skonstruować i wykorzystywać do prywatnych celów.

Filmy z lotu ptaka

Nakręcenie materiału z lotu ptaka wykorzystywane jest w dzisiejszych czasach nie tylko do produkcji filmów popularnonaukowych. Coraz częściej wykorzystywane jest przez firmy reklamowe jako skuteczne narzędzie promocji regionu, marki, firmy, a nawet usługi. Nakręcone z powietrza usługi dekarskie zachęcają do skorzystania z oferty, a piękno niedostępnych dla oka regionów do turystyki. Filmy nakręcane z lotu ptaka to również doskonały materiał do kronik z imprez rodzinnych bądź firmowych eventów. Przykładów na zastosowanie tego rodzaju materiału filmowego można wyliczyć bez końca. Jednak nie każdy decydując się na usługę nakręcenia filmu promocyjnego z lotu ptaka zdaje sobie sprawę, że może ona stanowić poważne zagrożenie.

Regulacje prawne

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej obowiązujące podczas lotów obiektów bezzałogowych do jakich zaliczane są drony nie tylko na terenie naszego kraju przepisy nałożyły obowiązek uzyskania specjalnych uprawnień. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim osób, które w komercyjny sposób wykorzystają dorny do zapisywania materiału filmowego.

Świadectwem kwalifikacyjnym do wykorzystywania bezzałogowych obiektów latających do celów usługowych jest certyfikat UAVO. By moc go uzyskać należy zdać państwowy egzamin zarówno w formie teoretycznej jak również praktycznej. Żeby do niego przystąpić należy przejść specjalistyczne szkolenia, które są organizowane przez podmioty prywatne oraz posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi bezzałogowych obiektów latających. Ponadto warunkiem koniecznym do uzyskania świadectwa UAVO jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej OC o minimalnej sumie gwarancyjnej wynoszącej szesnaście tysięcy złotych, która obejmuje szkody związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, a także uszkodzeniem mienia osób trzecich.

Zasady filmowania z przestrzeni powietrznej

Przy filmowaniu z lotu ptaka trzeba bezwzględnie przestrzegać zasad, do których między innymi należą:
– Dron może być używany jedynie w zasięgu wzroku operatora.
– Obiekt bezzałogowy nie może podczas lotu stanowić zagrożenia dla przestrzeni powietrznej, w obrębie której się porusza.
– Podczas obsługi drona należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych dla lotu obiektu bezzałogowego warunków atmosferycznych.
– Upowszechnianie wizerunku osoby sfilmowanej z przestrzeni powietrznej wymaga wyrażenia przez nią zgody, warunek ten nie dotyczy jedynie osób publicznych.

Warto pamiętać, że jedynie niekomercyjna obsługa dronów w celach rekreacyjnych czy sportowych nie wymaga posiadania stosowanego zezwolenia. Zanim więc skorzystamy z usług i zlecimy nakręcenie materiału filmowego z lotu ptaka warto sprawdzić czy operator przeszedł szkolenie i posiada wymagane przez regulacje prawne świadectwo kwalifikacyjne. Jeśli jesteś zainteresowany usługą filmowania dronem to zapraszamy do kontaktu z firmą Coptertech z Krakowa.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Lot i filmowanie dronem, a polskie prawo

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in