Co powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego?


ryzyko

Prawidłowo wykonana ocena ryzyka zawodowego zapobiega wielu szkodliwym skutkom zagrożeń, które mogą występować w środowisku roboczym. Jej podstawowym celem jest zapewnienie skutecznej ochrony pracownikom, którzy narażeni są na urazy lub ryzyko utraty zdrowia w miejscu pracy. Co musi znaleźć się w ocenie ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to systematyczne badanie różnych aspektów pracy, przeprowadzane celem rozpoznania ewentualnych zagrożeń w danym środowisku roboczym. Określa, czy czynniki te mogą być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia pracownika lub wystąpienia groźnych urazów. Pozwala też na stwierdzenie, czy zagrożenia te da się wyeliminować oraz jakie działania muszą być podjęte celem ich ograniczenia. Należy pamiętać, że ocena ryzyko zawodowego jest jedynie środkiem zaradczym. Nie stanowi celu samego w sobie, a jedynie ułatwia ustalanie i realizowanie działań mających zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, poprawić ich warunki robocze oraz ochronić stan zdrowia.

Elementy oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego redagowana jest na karcie, w formie specjalnej tabeli. Powinna uwzględniać określone kolumny. W sekcji dotyczącej zagrożeń, należy wymienić wszystkie ich źródła występujące na danym stanowisku pracy. Dotyczy to np. ryzyka narażenia na hałas, upadku z wysokości czy upadku na tym samym poziomie. W karcie trzeba też uwzględnić środki ograniczające ryzyko, które stosowane są aktualnie na danym stanowisku – organizacyjne, indywidualne oraz techniczne. Ocena powinna też zawierać szacunek ryzyka, włącznie z aktualnie stosowanymi środkami ograniczającymi oraz dopuszczalnością ryzyka. W sekcji poświęconej zaleceniom, muszą zostać wymienione dodatkowe środki ochrony.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego musi być prawidłowo udokumentowana. Dokumentację należy powiązać z pozostałymi dokumentami, do sporządzenia których zobowiązują przepisy. Na etapie przeprowadzania oceny oraz jej dokumentowania, sporym ułatwieniem jest zastosowanie specjalnych programów komputerowych. Dokumentacja powinna zapewniać możliwość wykazania, że ocena ryzyka zawodowego w danym miejscu pracy została wykonana prawidłowo. Należy uwzględnić zarówno sposób jej przeprowadzenia, jak i wszystkie normy, wymagania i zalecenia stosowane przy ocenie. Czynniki te muszą być uwzględnione dla grup pracowników szczególnie narażonych. Należy też zawrzeć w dokumentacji zalecenia dotyczące środków, których podjęcie ograniczy ryzyko oraz ustalenia na temat przeglądu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.

Potwierdzenie dokonania oceny

W dokumencie potwierdzającym dokonanie oceny ryzyka zawodowego , powinien znajdować się dokładny opis sprawdzanego stanowiska pracy. Należy uwzględnić stosowane przez pracownika materiały, maszyny i narzędzia, a także wykonywane zadania i obecne czynniki środowiska pracy o niebezpiecznym, szkodliwym lub uciążliwym charakterze. Należy też zawrzeć wyniki oceny, datę jej przeprowadzenia oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za jej wykonanie.

Artykuł powstał przy współpracy sklepu internetowego z produktami BHP: specto.com.pl

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Co powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego?

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in