Kompleksowa obsługa BHP


bhp

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Obsługa BHP obejmuje wiele aspektów, jednak najważniejsze z nich to organizowanie szkoleń pracowników i właściwa ochrona przeciwpożarowa.

Szkolenia z zakresu BHP

W ramach właściwego wypełniania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić regularne szkolenia. Pierwsze takie szkolenie, zwane wstępnym, należy przeprowadzić w dniu zatrudnienia przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Składa się ono z tzw. instruktażu ogólnego, na którym pracownik zapoznaje się z podstawowymi zasadami w zakresie BHP oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie obejmuje też instruktaż stanowiskowy, na którym pracownik poznaje czynniki charakterystyczne dla jego środowiska pracy i wynikające z nich ryzyko zawodowe, uczy się jak bezpiecznie wykonywać pracę oraz jak postępować w przypadku zagrożenia. Pracodawca zobowiązany jest również do przeprowadzania okresowych szkoleń BHP, które mają na celu utrwalenie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy. W zależności od zajmowanego stanowiska, szkolenia te przeprowadza się raz na 3, 5 lub 6 lat. Wyjątek stanowią pracownicy zajmujący stanowiska administracyjno-biurowe, którzy nie podlegają szkoleniom okresowym.

Ochrona przeciwpożarowa

Obsługa BHP obejmuje również właściwą ochronę przeciwpożarową w miejscu pracy. Oznacza ona zapewnienie pracownikom odpowiednich środków służących do ochrony na wypadek pożaru, tj. gaśnice czy toporki przeciwpożarowe. Pomieszczenia powinny być także wyposażone w tzw. przycisk alarmowy, czyli guzik w kolorze czerwonym, wydający sygnał dźwiękowy w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Wszystkie urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej należy umieścić w widocznych i łatwo dostępnych miejscach. Niezwykle ważne jest także wytyczenie drogi ewakuacyjnej, która powinna być ogólnodostępna i właściwie oznakowana. Pozwoli to skutecznie zapobiec wybuchowi paniki na wypadek ewentualnego zagrożenia.

Ośrodek edukacyjny BHP dla Ciebie

Bezpieczeństwo i higiena pracy jako bardzo rozległa i odpowiedzialna dziedzina wymaga profesjonalnego podejścia w każdym aspekcie. Z tego powodu warto powierzyć ją specjalistom. Wybierając firmę świadczącą usługi w zakresie BHP warto wybrać tę, która oferuje kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tylko wówczas można mieć pewność, że obowiązek polegający na zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy zostanie należycie zrealizowany.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Kompleksowa obsługa BHP

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in