Co nowego dzieje się w obszarach BHP?


bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy to szeroka dziedzina, której celem jest zmniejszanie ryzyka pracy dla pracowników. Przepisy BHP są stale doskonalone, aby zapewniać jeszcze lepszą ochronę na różnych stanowiskach pracy. Wraz z firmą Seka.pl przygotowaliśmy aktualne zestawienie najnowszych i najważniejszych informacji branżowych.

1. Właściwość sądu pracy w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy

Wielu specjalistów w zakresie BHP wskazuje, że w przypadku konieczności zgłoszenia do sądu uwag i zastrzeżeń zwartych w protokole powypadkowym, sądem właściwym powinien być sąd przypisany do miejsca zamieszkania poszkodowanego. Jednak umieszczenie adresu sądu właściwego, przykładowo ze względu na siedzibę pracodawcy poszkodowanego, nie powinno być traktowane jako błąd.

2. Uprawnienia związków zawodowych

Uprawnienia dla związków zawodowych dotyczące BHP ograniczają się głównie do funkcji kontrolnych i nie obejmują uprawnień władczych. Wobec tego związki zawodowe nie posiadają możliwości bezpośredniego wpływania na przeciwdziałanie naruszaniu zasad BHP. Mają one jednak możliwość występowania do odpowiednich organów z żądaniem zaprzestania naruszania zasad.

3. Nowe obowiązki w transporcie towarów „wrażliwych”

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017, poz. 708), która weszła w życie 3 kwietnia bieżącego roku, nakłada na podmioty przesyłające, odbierające i transportujące towary „wrażliwe” obowiązek ich rejestracji i monitorowania. Dotyczy to także towarów kupowanych na własne potrzeby. W celu dopełnienia obowiązku konieczne jest zarejestrowanie się w systemie SENT.

4. Uwaga na firmy podszywające się pod UDT

Urząd Dozoru Technicznego przestrzega przed oszustami podszywającym się pod UDT i stosującymi nazwę „Akademia UDT”.

5. 28 kwietnia – Światowy Dzień BHP

28 kwietnia obchodzony był w wielu krajach Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Ma on za zadanie przypominać pracownikom o tym, jak ważne jest przestrzeganie przepisów BHP.

Więcej aktualności dotyczących BHP znajdziemy na stronie internetowej Seka.pl, gdzie zaprezentowana jest również pełna oferta firmy. Seka.pl zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług outsourcingowych w zakresie BHP.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Co nowego dzieje się w obszarach BHP?

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in