Ubezpieczenia OC – podstawowe informacje


wypadek

W powszechnej świadomości ubezpieczenia cywilne – OC to jeden z najprostszych sposobów na zabezpieczenie swojego majątku w przypadku zawinienia jakiejkolwiek szkody. Odpowiedzialność cywilna – bo o niej mowa – to zestaw reguł, dzięki którym osoba osoba poszkodowana może liczyć na pokrycie strat, których winowajcą była osoba trzecia.

Jak to działa w praktyce?

Mechanizm działania ubezpieczeń cywilnych OC jest bardzo prosty. Klient, a więc osoba chcąca się ubezpieczyć musi podpisać stosowną umowę z firmą ubezpieczeniową. Zgodnie z zapisami tejże umowy, podmiot ten zgadza się zabezpieczyć ewentualne straty, jakie byłyby spowodowane przez klienta. Mechanizm ten doskonale widać na przykładzie ubezpieczeń samochodowych. Posiadacz pakietu OC może, w przypadku doprowadzenia do strat w wyniku zdarzenia drogowego, liczyć na ich pokrycie ze środków ubezpieczyciela. Warunkiem jest posiadanie stosownej polisy, czyli dokumentu będącego potwierdzeniem tejże umowy.

Kiedy ubezpieczenie nie działa?

Mechanizm w myśl którego wypłacane są ubezpieczenia cywilne – OC nie zawsze jest wdrażany. Z ubezpieczenia nie mogą skorzystać np. te osoby, które naruszyły zasady współżycia społecznego i doprowadziły do sytuacji, która wiązała się z powstaniem tejże straty. Mowa tu oczywiście o zdarzeniach, za powstaniem których stała osoba poszkodowana. Są to klasyczne sytuacje, w przypadku których osoba trzecia chce wyłudzić odszkodowanie za określone straty. Zgodnie z literą prawa cywilnego, do wypłaty odszkodowania nie dochodzi również wtedy, gdy za zdarzenie odpowiedzialna jest tzw. siła wyższa. Mowa tu naturalnie o wszystkich czynnikach, na które klient firmy ubezpieczeniowej nie miał wpływu.

Rzetelne określenie strat

W celu wypłaty odszkodowania, wartość poniesionych strat musi być dokładnie oszacowana. Widać to zwłaszcza na przykładzie samochodów, w przypadku których dokonuje się dokładnych, powypadkowych oględzin. W związku z tym fotografuje się uszkodzony pojazd, wycenia się wartość tychże uszkodzeń, a następnie przelewa na konto podmiotu poszkodowanego odpowiednią kwotę pieniędzy. Czasem jednak środki te przelewane są tym podmiotom, które odpowiedzialne są za usunięcie strat. Mowa tu oczywiście o różnego rodzajach serwisach samochodowych, które realizują usługi naprawy i wymiany części samochodowych.

Podsumowując, posiadanie ubezpieczenia OC nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia pojazdów. Wielu pracodawców oferuje dostęp do tychże ubezpieczeń, które mają ich uchronić przed skutkami pokrycia strat wynikających z błędów popełnionych w trakcie pracy. Agencja ubezpieczeń Ama Consulting pomoże w wybraniu właściwej oferty ubezpieczeniowej w ramach odpowiedzialności cywilnej.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Ubezpieczenia OC – podstawowe informacje

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in