Niesłusznie otrzymany mandat – co zrobić


policjant

Czy jest wśród nas wiele osób, które nie dostały minimum raz w życiu mandatu? Odpowiedź jest zapewne negatywna, gdyż wielokrotnie w sposób nieświadomy łamiemy przepisy prawa. Warto jednak wiedzieć, że od wymierzonej kary możemy się odwoływać. W jaki sposób należy to czynić?

Kto ma prawo do składania wniosku?

Uzyskanie mandatu drogowego może wywołać spore emocje, przede wszystkim w sytuacji, kiedy mógł on zostać wystawiony bez powodu. Porady prawne Kraków to miejsce w którym można zapytać o radę, jeśli w tej kwestii pojawią się jakiekolwiek wątpliwości. Jednakże, wracając do początku. Wniosek o uchylenie mandatu ma prawo złożyć każda osoba, która jest przeświadczona, że nie zrobiła niczego, co wymagałoby kary. W przypadku osoby nieletniej, czyli takiej, która nie ukończyła jeszcze 17 lat wniosek może złożyć opiekun prawny, albo rodzic. Kiedy mowa o osobach ubezwłasnowolnionych, czynności tej może podołać się przedstawiciel ustawowy bądź kurator. Może podjąć się tego również przedstawiciel służby, która wystawiła mandat bez jakichkolwiek przyczyn. Ostatnią możliwością jest przedstawiciel sądu.

W jaki sposób należy postępować?

Niesłusznie otrzymany mandat powinien zostać zgłoszony, warto jednak wiedzieć w jaki sposób należy to uczynić. Aby złożyć wniosek należy go w pierwszej kolejności napisać. W jego treści musi znaleźć się imię i nazwisko autora tekstu, numer PESEL, miejsce zamieszkania, a także numer i seria mandatu. Oczywiste wydaje się, że na wniosku musi zostać zawarty dokładny opis całej sytuacji oraz okoliczności w której miała ona miejsce. Warto zawrzeć rzetelne argumenty informujące dlaczego mandat nie powinien zostać przyznany.

Po sprawdzeniu należy udać się do sądu rejonowego. Aby mieć pewność, że nie zawiera on błędów i występują w nim wszystkie niezbędne informacje, warto udać się po pomoc. Porady prawne ułatwią to zadanie oraz sprawią, że nie będzie konieczne dostarczanie dodatkowych informacji oraz tracenie czasu. Wniosek może zostać dostarczony do sądu rejonowego zarówno pocztą (konieczne jest wybranie listu poleconego), jak również można udać się do budynku osobiście. W dalszej kolejności otrzyma się odpowiedź z sądu, która informuje w jakim terminie należy stawić się na posiedzenie. W innych przypadkach decyzja z urzędu zostanie dostarczona listownie.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
1
Win
WTF WTF
0
WTF

Niesłusznie otrzymany mandat – co zrobić

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in