Wózki widłowe spalinowe – zasady bezpiecznego użytkowania


wózek

Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) pozwala na uniknięcie wielu sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu zarówno swojemu, jak i współpracowników. Wprowadzenie postanowień BHP w życie nie powinno być trudne – wiele z nich wywodzi się z kierowania się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością przewidywania możliwych konsekwencji podjętych działań.

Wózek spalinowy, podobnie jak inne rodzaje wózków, do poprawnej pracy wymaga odpowiedniego użytkowania – zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Przestrzeganie zasad BHP i przeprowadzanie okresowych kontroli pozwoli na dłuższą i bezpieczniejszą pracę.

Podział wózków widłowych pod względem rodzaju napędu

Wózki widłowe można podzielić pod względem wielu parametrów. Do najpopularniejszych należą:

  • typ napędu,
  • zastosowanie,
  • sposób kierowania.

Rodzaj napędu jest bardzo często kwestią pierwszorzędną podczas wyboru wózka, który będzie idealnie nadawał się do konkretnych zastosowań. Najczęściej spotykane są wózki napędzane elektrycznie (z sieci lub akumulatorowe) lub wyposażone w silnik spalinowy (diesel, benzynowy lub gazowy). Każdy z napędów cechuje się inną sprawnością i kosztami eksploatacji.

Przygotowanie wózka do bezpiecznej pracy

Każde urządzenie mechaniczne używane w miejscu pracy powinno zostać poddane okresowej kontroli. Czas, po jakim wózek magazynowy musi zostać sprawdzony zależy w głównej mierze od rodzaju napędu oraz sposobu, w jaki podnoszone są transportowane materiały. Należy zwrócić uwagę, czy osoba przeprowadzająca diagnostykę posiada uprawnienia nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien przeprowadzić krótki przegląd, który pozwoli sprawdzić czy wózek jest gotowy i nie występują żadne usterki w jego działaniu. Należy sprawdzić działanie hamulców, podnośnika i systemu sterującego, a także – zaglądając pod pojazd – czy nie występują wycieki jakichkolwiek płynów eksploatacyjnych.

BHP pracy z wózkiem widłowym

W drodze do magazynu, a także przemieszczając się po jego terenie, należy korzystać tylko z odpowiednio oznaczonych tras. Nie powinno się nagle zmieniać kierunku jazdy bez uprzedniego upewnienia się że nie zmusi to nikogo do gwałtownej reakcji. Zawsze należy zwracać uwagę na pieszych. Nie wolno podnosić osób na wysięgniku, jeżeli nie jest to wózek zabudowany. Na podnoszonych materiałach nie wolno zostawiać niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, takich jak na przykład nóż użyty chwilę wcześniej do rozcięcia zabezpieczającej folii. Wszystkie przedmioty przewożone wózkiem powinny być tak ułożone, aby równomiernie rozkładać obciążenie. Śliskie przedmioty powinny być zabezpieczone przed ześliźnięciem się przy pomocy pasów lub łańcucha. W razie zauważenia usterki należy ją zgłosić przełożonemu i nie podejmować napraw na własną rękę.

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Wózki widłowe spalinowe – zasady bezpiecznego użytkowania

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in